Drony a prawo

Polskie prawo dokładnie reguluje kwestie lotów dronem.
Przepisy już kilkukrotnie były uszczelniane i doskonalone.
Są także dostosowane do reguł, które obowiązują w całej Unii Europejskiej.
Jeśli chcesz pilotować drony – warto poznać prawne reguły tego przedsięwzięcia.

Latanie dronem w świetle przepisów prawa

Przepisy wymagają w wielu okolicznościach uzyskania licencji na loty dronem. Jednak spokojnie, nie w każdym przypadku musimy przejść przez kurs i zdobywać pozwolenia na zabawę bezzałogowym obiektem latającym. Bezwzględnie jednak trzeba zawsze przestrzegać kilku zasad. Te dotyczą m.in. miejsc nad którymi latać nie wolno, miejsc które wymagają zgody na przelot a także sposobu zachowywania się podczas lotu.

Warto też na bieżąco interesować się prawnym stosunkiem do lotów dronem, bowiem często przepisy są aktualizowane.

Gdzie nie wolno latać dronem?

Jest kilka stref w które kategorycznie nie możemy wlatywać dronem. Są to:

  • Tereny zamknięte – określone w ustawie. Przede wszystkim są to tereny kluczowe dla obronności i bezpieczeństwa państwa.
  • Obiekty jądrowe – mowa tu o wszelkiego rodzaju elektrowniach jądrowych, reaktorach czy zakładach pracujących przy wytwarzaniu paliwa jądrowego.
  • Pozostałe obiekty, obszary i urządzenia – tu wyróżnić należy porty morskie i lotnicze, poligony i jednostki wojskowe, zakłady o strategicznej wadze państwowej np. związane z branżą wojskową czy mineralną.

Dokładne informacje nt. takich miejsc można znaleźć w stosownych ustawach i rozporządzeniach. Jeśli nie jesteśmy pewni czy nad danym terenem możemy latać, to warto uzyskać informację w tej sprawie.

Zasady latania dronem

W przypadku lotu w przestrzeni powietrznej pilot bezzałogowego statku powietrznego zobowiązany jest do:

  • Zachowania szczególnej ostrożności podczas lotu
  • Sterowania statkiem w taki sposób, by nie wejść w lot kolizyjny z innym obiektem
  • Ustępowania miejsca załogowym obiektom lotniczym
  • Podejmowania bezpiecznych i świadomych decyzji podczas kontroli statku
  • Stosowania się do obowiązujących przepisów, przede wszystkim w kwestii nienaruszania stref zamkniętych
  • Kontroli stanu technicznego statku przed lotem

Przed rozpoczęciem przygody z lotami dronem należy również zapoznać się z przepisami ruchu lotniczego, a także z informacjami w kwestii klasyfikacji przestrzeni lotniczej.

Kiedy można latać dronem bez licencji?

Jest dopuszczalna sytuacja, w której latami dronami bez posiadania specjalnych uprawnień. Mowa przede wszystkim o lotach rekreacyjnych. Warto jednak pamiętać, że z początkiem lipca 2020 roku zmieniły się przepisy dotyczące lotów dronem. Chodzi przede wszystkim o kwestie użytkowania kamer i aparatów.

W przypadku dronów ważna jest również ich waga – od tego także może zależeć legalność lotów bez licencji. Warto także dokładnie zapoznać się z kwestią rejestracji dronów używanych cywilnie.

Przepisy dotyczące latania dronem w każdej chwili mogą ulec zmianie, dlatego przed rozpoczęciem lotów upewnij się jaki jest ich aktualny kształt.